مهاجرت تحصیلی با علم ویرا

اخذ پذیرش ۱۰۰٪ تضمینی 

۱۲۰۰ + 

پرونده پذیرش موفق

۱۲۰۰ + 

ساعت مشاوره رایگان 

بیش از ۱۰۰۰

پرونده موفق پذیرش

بیش از ۱۰۰۰

پرونده موفق پذیرش

دانشگاه دولتی طب باکو
محل دانشگاه : باکو
شهریه پزشکی و دندان و دارو :
5000 دلار سالیانه
دوره کالج : ۴۰۰۰ دلار به مدت ۶ ماه
خوابگاه دولتی : سالیانه ۶۰۰ دلار
شرایط ورود به دانشگاه :
داشتن مدرک دیپلم تجربی یا ریاضی و معدل کل بالای ۱۴
دریافت مشاوره رایگان
دانشگاه دولتی نخجوان
محل دانشگاه : نخجوان
شهریه پزشکی و دندان و دارو :
2000 دلار سالیانه
دوره کالج : ۲۸۰۰ دلار به مدت ۱ سال
خوابگاه دولتی : سالیانه ۴۷۰ دلار
شرایط ورود به دانشگاه :
امکان پذیرش تضمینی بدون هیج شرایط خاص یا مدرک خاص
دریافت مشاوره رایگان
دانشگاه گلیشیم استانبول
محل دانشگاه : استانبول (اروپایی)
شهریه پزشکی : ندارد
شهریه دندان پزشکی : ۱۱,۵۰۰ دلار سالیانه
شهریه فیزیوتراپی : ۳۵۰۰-۴۰۰۰
خوابگاه دولتی : ماهیانه ۲۵۰۰ لیر به بالا
دریافت مشاوره رایگان
دانشگاه طب باکو
محل دانشگاه : استانبول (اروپایی)
شهریه پزشکی : ندارد
شهریه دندان پزشکی : ۱۱,۵۰۰ دلار سالیانه
شهریه فیزیوتراپی : ۳۵۰۰-۴۰۰۰
خوابگاه دولتی : ماهیانه ۲۵۰۰ لیر به بالا
دریافت مشاوره رایگان
دانشگاه طب باکو
دانشگاه گلیشیم استانبول
محل دانشگاه : استانبول (اروپایی)
شهریه پزشکی : ندارد
شهریه دندان پزشکی : ۱۱,۵۰۰ دلار سالیانه
شهریه فیزیوتراپی : ۳۵۰۰-۴۰۰۰
خوابگاه دولتی : ماهیانه ۲۵۰۰ لیر به بالا
دریافت مشاوره رایگان