ببین با شرایطت کجا قبول میشی؟

دانشگاه رودن

دانشگاه رودن مسکو ( دانشگاه دوستی ملل ) | پادفک ، پذیرش تضمینی

شهر: مسکو
دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی استانبول |‌ پذیرش تضمینی رایگان ، رنکینگ ، شهریه ، نحوه پذیرش ، مدارک مورد نیاز

شهر: استانبول
دانشگاه اوکان

دانشگاه اوکان استانبول | پذیرش تضمینی ، رنکینگ ، شرایط پذیرش

دانشگاه فدرال کازان روسیه

دانشگاه فدرال کازان روسیه | پادفک ، رنکینگ ، شرایط پذیرش از آزمون ورودی

شهر: کازان
istanbul-atlas-universitesi

دانشگاه اطلس استانبول | شهریه رشته ها ، مدارک مورد نیاز ، رنکینگ

دانشگاه ینی یوزییل استانبول

دانشگاه ینی یوزییل استانبول | خوابگاه ، شهریه و شرایط پذیرش